Експедиция Планктон II

Лодка Джу III (корабна спасителна лодка с платна)

продължителност - 26 дни :: 25.05.1972 - 20.06.1972 г.

маршрут :: Варна - Сочи, пресичане на Черно море

участници :: Юлия и Дончо Папазови

 

Това е вторият експеримент от програмата. Този път в програмата се използва корабна спасителна лодка с платна. Целта е прекосяване на Черно море по дължина от гр.Варна до гр.Сочи. Предвижването става главно с платна, а често и с гребане. Хранителният режим е до 50% от общите нужди на организма и отново е съобразен и се запълва с планктон и риба. Всичко се записва в дневници. Резултатите показват,че поемането на дневно на около 150 г. зоопланктон е предотвратил и намалило очакваното значително изтощение на организмите им.

 

Това е първото прекосяване на Черно море с такъв клас ветроходен съд.
 

Снимки от експедиция Планктон II може да видите тук