Експедиция Планктон I

Лодка Джу II (конвенционална рибарска лодка)

продължителност - 15 дни :: 20.07.1970 - 03.08 1970 г.

маршрут :: Созопол - Бургаския залив

участник :: Дончо Папазов


 

Това е първият експеримент от програмата. Участник е само Дончо Папазов. Той прекарва 15 денонощия в обикновена рибарска лодка в Черно море, на изток от Созопол. Анализът на резултатите показва,че човешкият организъм може наистина без вреда да приема известно количество планктон и то зоопланктон, който допринася за адаптацията на организма към ограничено поемане на храна, без да се замени напълно. За да стане съвсем ясно - по време на експериментите се консумира само планктон и се изследва може ли планктонът да допълни хранителния режим така, че да се издържи и оцелее при екстремални условия.

 

 

 

Снимки от експедиция Планктон I може да видите тук